آيتکس ايار، شرکت بين المللی پيشرو در ارائه خدمات بازرگانی، مشاور و مهندسی ميباشد. اين شرکت به عنوان بازوی شرکت ITECS هلند در ايران، در جهت ايجاد ارتباطی قوی بين شرکت های اروپايی با بازار و شرکت های ايرانی تلاش مينمايد. انتقال تکنولوژی و دانش روز و محصولات با کيفيت شرکت های اروپايی به ايران، در جهت رشد و گسترش فعاليت شرکت های ايرانی و در نتيجه رشد و پويايی اقتصاد کشور از عمده ترين اهداف ما از بدو تاسيس شرکت بوده است.
شرکت آيتکس ايار همواره به دنبال ارتباطی سالم، سازنده، بلند مدت و پر بار با مشتريان خود بوده و اصل را بر ارائه خدماتی با کيفيت برتر به مشتری خود قرار داده است.
آيتکس ايار با اتکا به ارتباط طولانی مدت و مستحکم خود با شرکت های اروپايی و همچنين کادر مهندسی و متخصص داخلی خود، همواره آماده کمک و ياری به شرکت های ايرانی در زمينه های بازرگانی، مهندسی و مشاوره ميباشد.