Trifleet بزرگترين شرکت خصوصی اجاره تانکر های کانتينری در دنيا می باشد. اين شرکت در سال 1990 در دوردرخت (بندر اصلی شهر روتردام) تاسيس شد و هم اکنون با در اختيار داشتن حدود 11500 تانکر در بين پنج شرکت بزرگ دنيا در زمينه اجاره تانکر قرار دارد.
تريفليت در کنار دفتر و دپوی مرکزی در شهر روتردام دارای دفاتر و دپو هايی در شهر های هوستون، سنگاپور، دوسلدورف، شانگ های، آنتورپ و تايوان می باشد.
تانکر های تريفليت توسط شرکت های توليد کننده مواد پتروشيمی و شيميايی، مواد دارويی و مواد غذايی مورد استفاده گسترده قرار ميگيرد. همچنين طيف وسيعی از شرکت های حمل و نقل نيز از خدمات و تانکر های تريفليت استفاده ميکنند.
تانکر های اين شرکت دارای تنوع وسيعی هستند. از تانکر های ساده (با حجم 14500 ليتر تا 26000 ليتر) تا تانکر های بسيار تخصصی و مناسب برای حمل مواد خاص، تانکر های دارای سردکن، گرم کن، فشار بالا، حجم تا 35000 ليتر،…و همه توسط اين شرکت اجاره داده ميشود.